Eisen van de organisaties

In het Brusselse Gewest stijgen de huurprijzen veel sterker dan de inkomens van de Brusselaars. Die realiteit dwingt duizenden gezinnen om een onaangepaste of te dure woning te huren. Vele gezinnen betalen 40 tot 60% van het gezinsinkomen aan de huur. Dat is onhoudbaar !

Daarom vraagt het Platform Wonen dat de toekomstige Brusselse regering zich engageert om twee belangrijke maatregelen te nemen :

  • Blokkering van de huurprijzen
  • De invoering van een omkadering van de huurprijzen en een algemene huurtoelage
  • De creatie van veel meer publieke, betaalbare woningen.
  • Blokkering van de huurprijzen

    Het Platform Wonen stelt voor dat de Brusselse regering meteen overgaat tot een blokkering van de huurprijzen om te vermijden dat verhuurders nog snel hun huurprijzen optrekken voor invoering van een huurprijsomkadering.