Persbericht 14/06/2014

VOOR IEDER EEN WONING NU ! BRUSSELAARS, VERENIGINGEN EN VAKBONDEN LATEN VAN ZICH HOREN.

Het Platform Wonen is een groepering van verenigingen en vakbonden. Samen willen we de stem laten horen van iedereen die slecht gehuisvest is en die er niet in slagen om hun recht op een degelijke en betaalbare woning te realiseren.

Na de verkiezingen en op het moment dat partijen onderhandelen over een nieuwe meerderheid en het regeerakkoord willen we druk uitoefenen op de politici opdat ze het recht op wonen verdedigen.

Daarom organiseren we op zaterdag 14 juni 2014 op het Jansonplein in St Gillis een evenement voor het grote publiek : ‘Voor ieder een woning NU !’.

We nodigen u die zaterdag uit om 11u voor een persconferentie en getuigenissen van Brusselaars. Op het plein installeren we een reusachtige tekenwand waarop de Brusselaars hun ideeën en dromen over wonen mogen uitdrukken.

Het Platform Wonen verdedigt de volgende eisen :

In het Brusselse Gewest stijgen de huurprijzen veel sterker dan de inkomens van de Brusselaars. Die realiteit dwingt duizenden gezinnen om een onaangepaste of te dure woning te huren. Vele gezinnen betalen 40 tot 60% van het gezinsinkomen aan de huur. Dat is onhoudbaar !

Daarom vraagt het Platform Wonen dat de toekomstige Brusselse regering zich engageert om drie belangrijke maatregelen te nemen :
-  Een tijdelijke blokkering van de huurprijzen ;
-  Een omkadering van de huurprijzen met een algemene huurtoelage
-  De creatie van veel meer publieke, betaalbare woningen

Getuigenissen van bewoners :

Het Platform Wonen heeft tal van huurders om hun mening gevraagd over wonen in Brussel.
Hun ervaringen sterken ons in ons gevecht voor een echt recht op wonen.

▪ « de regering zou de huurprijzen moeten verlagen. »

▪ « ik vraag aan de nieuwe regering dat ze ervoor zorgt dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. »

▪ « de rechten en plichten van huurders en eigenaars blijft veelal theorie. Met de wooncrisis hebben eigenaars heel veel te zeggen. »

▪ « Ik betaal veel te veel voor mijn woning, zeker wanneer je de kwaliteit bekijkt. »

▪ « Ik betaal 600 € huur en ben werkloos. Ik heb bijna niets over. »

▪ « Ik betaal 750 € voor twee kleine, ongezonde kamers. Ik heb geen keuze. Ik ben al 13 jaar ingeschreven voor een sociale woning en heb nog nooit een voorstel gekregen. »

Praktische informatie

Zaterdag 14 juni 2014 van 10u tot 19u op het Jansonplein in St Gillis.
Verschillende activiteiten gaan die dag door : debat over de huurprijsomkadering, fototentoonstelling over de woonproblemen in Brussel, getuigenissen, standen van de verenigingen, tekenatelier, grime, sprookjes,…

Meer info ?
Het volledige programma en de eisen van het Platform

Perscontacten

FR > Ilham Bensaïd, RBDH / 0479.77.89.04 / ilham.bensaid@rbdh.be
FR > Liévin Chemin, RBDH / 0492.53.84.85 / lievin.chemin@rbdh.be
NL > Werner Van Mieghem, BBroW / 0484.26.67.89 / werner@rbdh.be